NOVINKY V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Probíhající projekty podpory

Reklamní předměty rychle za nízké ceny

Nabízíme velké množství reklamních předmětů rozdělené do mnoha kategorií. V katalogu jsou uvedeny doporučené ceny předmětů bez potisku. Cenu potisku dopočítáme obratem na základě konkrétních požadavků. Z doporučených cen je možné získat zajímavé množstevní ceny.

Opatření v TISKÁRNĚ K & B, s.r.o.
v souladu s nejnovějším usnesením vlády ČR č. 216 ze dne 26. 2. 2021.
Stále pracujeme a jsme vám k dispozici.

Vážení a milí zákazníci.
Naši stateční dopravci a dodavatelé!


Standardní otevírací doba během pracovních dnů je upravena:
od 8,30 do 15,30 hodin.
Po telefonické dohodě (viz www.tiskarnakb.cz) lze sjednat mimořádnou vyjímku.

V rámci naší společné ochrany a zejména Vás, kteří se pohybujete venku a jste v častém styku s ostatním obyvateli, si Vám dovolujeme dát najevo, že je třeba zachovávat zvýšenou opatrnost při našem vzájemném setkávání.
V souladu s nejnovějším usnesením vlády ČR č. 216 ze dne 26. 2. 2021 po Vás požadujeme, abyste u nás používali nikoliv pouze roušky, ale respirátory FFP2 (apod.). Nebo i respirátory s vyšším stupněm ochrany, používáte-li právě takový. Zdvořile Vás rovněž žádáme o používání hygienických rukavic. Máme u nás k dispozici i dezinfekční prostředky, pokud nejste Vy sami takto vybaveni.
Nicméně Vás všechny prosíme! Nechoďte k nám do blízkosti. Nechte nás, ať Vás obsloužíme. Vy si udělejte své povinnosti a pak nás, zpovzdálí, nechte udělat povinnosti naše.
Vše Vám nachystáme, naší technikou naložíme či vyložíme. Vyhněme se úzkému kontaktu!

Prosíme všechny zúčastněné, aby plně respektovali Nařízení vlády o nouzovém stavu a řídili se příslušnými výzvami a opatřeními.
Virus sice nezastavíme, ale můžeme se jej pokusit přibrzdit.

Máme Vás rádi, vážíme si Vás.
Děkujeme za Vaše pochopení a vzájemnou součinnost.

Petr Heger,
jednatel společnosti TISKÁRNA K & B, s.r.o.
V Mostě, 1. 3. 2021, do odvolání.


Operační program
Zaměstnanost, program POVEZ II

TISKÁRNA K & B, s.r.o. zrealizovala dotační projekt s názvem SW kurz Enfocus Switch a PitStopServer, který byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost, program POVEZ II, Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II pod reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.
Cílem projektu bylo prohloubit kvalifikaci pracovníků tak, aby efektivně využívali nejpokrokovější SW nástroje pro automatizaci činností souvisejících s příjmem, kontrolou a zpracováním příchozích tiskových dat.

Image

Oznámení o poskytnutí podpory z Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: TECHNOLOGIE - IV. VÝZVA
Název projektu: Modernizace firmy prostřednictvím pořízení nových technologií

Cílem projektu byla modernizace strojního a softwarového vybavení TISKÁRNY K & B, s.r.o., zefektivnění a zrychlení pracovního procesu, rozšíření nabídky výrobků TISKÁRNY K & B, s.r.o. a s tím spojené zvýšení poptávky po tiskových službách. Kromě toho nové strojní a programové vybavení umožňuje i budoucí růst produktivity práce a jsou vytvořena 3 nová pracovní místa. Rozšířením produktové nabídky dochází rovněž ke stabilizaci firmy na trhu a zvýšila se její konkurenceschopnost nejen na tuzemském trhu, ale i na trzích EU, kam společnost část své produkce dodává.

Projekt je byl zaměřen na nákup tiskových technologií do provozovny žadatele v Mostě, které nahradily dosavadní pronajímané a zapůjčované stroje. Zcela novým produktovým segmentem je pořízení technologického celku pro nízkonákladovou výrobu etiket (z role do role), specializovaný software na příjem a automatizovanou opravu tiskových dat a rovněž tak zcela bezchemická technologická linka na výrobu tiskových desek (matric), která je v ČR výjímečnou instalací (pouze 2 linky).

Celková alokace projektu dosáhla částky 15 272 875,- CZK. Financování projektu z Operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost činilo 6 872 794,- CZK.

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Image
Dřívější, již ukončené projety podpory

Oznámení o poskytnutí podpory z Operačního programu
Podnikání a inovace – program Rozvoj - Výzva III

V závěru roku 2015 byla v TISKÁRNĚ K & B, s.r.o. v Mostě instalována NOVÁ AUTOMATIZOVANÁ KNIHAŘSKÁ LINKA na výrobu rozličných knižních a kalendářových vazeb. Modulová sestava umožňuje velice efektivně vyrábět měkké vazby šité drátem, či případně lepené - paperbackové. Komponenty pro výrobu kalendářové vazby poloautomaticky stříhají a zavírají kovovou spirálu typu TWIN WIRE. Do linky je včleněn unikátní stroj na rylkování, mikroperforaci a děrování, který pro vazby (i kalendářů) zajišťuje vynikající kvalitativní zpracování. Pořízení bylo umožněno v rámci plnění projektu dle programu Ministerstva průmyslu a obchodu č. 2.2 RV03/5067 "Nová knihařská linka" s předpokládanou hodnotou investice 6.500.000,- Kč a dotací 2.394.000,- Kč. Konečný dosažený příspěvek 1.794.261,- Kč, obdržený z Operačního programu Podnikání a inovace – program Rozvoj - Výzva III, odpovídal zvýšení počtu pracovních míst, nasazení efektivních a ekologických technologií a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 

Společnost TISKÁRNA K & B, s.r.o. je úspěšným polygrafickým podnikem.  Nejen vybavením, ale zejména díky erudici svých zaměstnanců se řadí k nejlepším tiskárnám v ČR. Poskytuje tisk nejen ofsetem (formát B1), ale i digitálně elektrograficky (formát B3) a inkjetem (rolový plotr se šíří 1,35 m). Certifikace výrobních procesů a jakosti společnosti umožňují dodávat služby a výrobky i nejnáročnějším zákazníkům a s tiskovinami z výrobního závodu v Mostě se můžete setkat po celém světě.

Image

Kompletní výroba
pod jednou střechou

Volejte od pondělí do pátku
+420 476 140 538

Precizní kontrola
dodaných tiskových dat

Tiskneme
déle než 27 let

© 2020 TISKÁRNA K & B, s.r.o.