Operační program Zaměstnanost, program POVEZ II

TISKÁRNA K & B, s.r.o. realizuje dotační projekt s názvem SW kurs Enfocus Switch a PitStopServer, který byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost, program POVEZ II, Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci pracovníků tak, aby efektivně využívali SW nástroje pro automatizaci činností souvisejících s příjmem, kontrolou a zpracováním příchozích tiskových dat.

PROJEKT

Oznámení o poskytnutí podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: TECHNOLOGIE - IV. VÝZVA
Název projektu: Modernizace firmy prostřednictvím pořízení nových technologií

Cíl projektu: Cílem projektu je modernizace strojového vybavení TISKÁRNY K & B, s.r.o., zefektivnění a zrychlení pracovního procesu, rozšíření produktového portfolia tiskárny a s tím spojené uspokojení zvyšující se poptávky. Současně nové strojní vybavení umožní růst produktivity práce při vytvoření 3 nových pracovních míst. Rozšířením produktového portfolia dojde také ke stabilizaci firmy na trhu a růstu její konkurenceschopnosti jak na tuzemském trhu, tak i na trzích EU, kam společnost část své produkce dodává.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je nákup tiskových technologií do provozovny žadatele v Mostě, které nahradí dosavadní pronajímané a zapůjčované stroje. Nově pořízené stroje pomohou rozšířit produktové portfolio firmy (zejména pak o výrobu etiket) a také zefektivnit a zrychlit zpracování zakázek. V rámci projektu budou vytvořena 3 nová pracovní místa na zajištění provozu nových strojů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

PROJEKT

V závěru roku 2015 byla v TISKÁRNÉ K & B, s.r.o. v Mostě instalována NOVÁ AUTOMATIZOVANÁ KNIHAŘSKÁ LINKA na výrobu rozličných knižních a kalendářových vazeb. Modulová sestava umožňuje velice efektivně vyrábět měkké vazby šité drátem, či případně lepené - paperbackové. Komponenty pro výrobu kalendářové vazby poloautomaticky stříhají a zavírají kovovou spirálu typu TWIN WIRE. Do linky je včleněn unikátní stroj na rylkování, mikroperforaci a děrování, který pro vazby (i kalendářů) zajišťuje vynikající kvalitativní zpracování. Pořízení bylo umožněno v rámci plnění projektu dle programu Ministerstva průmyslu a obchodu č. 2.2 RV03/5067 "Nová knihařská linka" s předpokládanou hodnotou investice 6.500.000,- Kč a dotací 2.394.000,- Kč. Konečný dosažený příspěvek 1.794.261,- Kč, obdržený z Operačního programu Podnikání a inovace – program Rozvoj - Výzva III, odpovídal zvýšení počtu pracovních míst, nasazení efektivních a ekologických technologií a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 

Společnost TISKÁRNA K & B, s.r.o. je úspěšným polygrafickým podnikem.  Nejen vybavením, ale zejména díky erudici svých zaměstnanců se řadí k nejlepším tiskárnám v ČR. Poskytuje tisk nejen ofsetem (formát B1), ale i digitálně elektrograficky (formát B3) a inkjetem (rolový plotr se šíří 1,35 m). Certifikace výrobních procesů a jakosti společnosti umožňují dodávat služby a výrobky i nejnáročnějším zákazníkům a s tiskovinami z výrobního závodu v Mostě se můžete setkat po celém světě.

PEACEMAN

Sledujte naše aktivity na FACEBOOK nebo na TWITTER

TATO SPOLEČNOST JE CHRÁNĚNA PÍSMENEM / THIS COMPANY IS PROTECTED BY PEACEMAN
Designed by Half Eaten Cucumber Studio. Copyright © 2012. All rights reserved.